هرکه شد محرم دل در حرم یار بماند

1-   مفهوم کار آفرینی از نگاه ژوزف شومپیتر را تشریح نمائید ؟

2-   کارآفرین از دید پیتر دراکر کیست؟

3-   از نظر اقتصاد دانان کارآفرین چه کسی است ؟

4-   کارافرین چه کاری را انجام می دهد ؟

5-   کار آفرینی اجتماعی را شرح دهید ؟

6-   کار افرینی مستقل را شرح دهید ؟

7-   کار افرینی سازمانی را شرح دهید ؟

8-   کار آفرینی شرکتی را شرح دهید ؟

9-  10 مورد از ویژگی های کارآفرینان را از نظر تامپسون ، هیسریچ را بیان کنید ؟

10-   ویژگی کار آفرینان در خصوص نیاز به توفیق را شرح دهید ؟

11-   ویژگی کار آفرینان در خصوص تحمل ابهام را شرح دهید ؟

12-   رویکرد رفتاری کار آفرینان را نام ببرید ؟

13- تاثیر اقتصادی و اجتماعی کارافرینان را بطور خلاصه شرح دهید ؟

14- نظریه تخریب خلاق را شرح دهید ؟

15-    عوامل موثر بر کار آفرینی را نام ببرد ؟

16-   عناصر خلاقیت از نظر امابلی کدامند ؟

17- الگوی آلبرشیت در خصوص خلاقیت را شرح دهید ؟

18- موانع خلاقیت را نام ببرید ؟

19- نو اوری را تعریف نمائید ؟

20-  تفاوت خلاقیت با نوآوری را بنویسید ؟

21- فرایند نوآوری را شرح دهید ؟

22-  ویژگی های نوآوری را بنویسید ؟

23- انواع نوآوری را فقط نام ببرید ؟

24- موانع نوآوری را بگوئید ؟

25-  چه عواملی باعٍث می شود تا نوآوری در سازمان از بین برود شرح دهید ؟

26- رخوت ذهنی یکی از جدی ترین موانع نوآوری است آنرا شرح دهید ؟

27-  ویژگی های مدیران خلاق در سازمانها را بگوئید ؟

28-   تکنیک تیریز را بطور خلاصه شرح دهید ؟

29- ابزارهای تیریز را بگوئید ؟

30-  اصول نوآوری را فقط نام ببرید ؟

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آبان ۱۳۸۹ساعت 15:11  توسط خالد محمدامینی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
خالد محمدامینی
کارشناس حسابداری
کارشناس ارشد اقتصاد( گرایش علوم اقتصادی)

نوشته های پیشین
اردیبهشت ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
پیوندها
بلاگ فا
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM